محصولات اخیر

نوشته های تازه

دانستنی های چوب

طراحی کابینت

چوب : تعریف چوب بسته به اینکه این ماده را در چه قسمتی بخواهیم مورد استفاده قرار دهیم فرق می کند و به طور کلی می توان سه تعریف برای آن به کار برد. 1- تعریف گیاه شناسی: چوب عبارت است از مجموعه ای از بافت های ثانویه لینین شده …

بیشتر بخوانید »

تاریخچه کابینت

طراحی کابینت

تاریخچه کابینت کابینت : پس از گذشت دوران معماری سنتی در ساختمان و به فراموشی رفتن خانه هایی با نور کم و با اندرونی های تو در تو و مطبخ خانه هایی تاریک، امروزه در معماری آپارتمان، نور اهمیت ویژه ای دارد و در آشپزخانه ها از حداکثر نور استفاده …

بیشتر بخوانید »