يک اتصال چوبی خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

يک اتصال چوبي خوب

امروزه با وجود شرايط اقتصادي و وضعيت بازار هاي کسب کار به خصوص در صنعت چوب که بازار هدف ما و بسياري از اهالي کسب کار در اين زمينه است

بسياري از افرادي که مشغول در اين صنعت هستند به دنبال قيمت تمام شده مي باشند

که اولا بتوانند يک قيمت تمام شده پايين با بيشترين سود و کمترين هزينه هايه ممکنه را نصيب بازار هايه خود کنند

پس اولين فاکتوري که اين توليد کننده براي کمتر هزينه کردن در نظر مي گيرد قيمت کم تمام شده در مواد اوليه است پس يک توليد کننده ترجيح مي دهد تا کمترين هزينه را ببرد

يکي از مهمترين فاکتور هايي که توليدکننده براي خود ملاک قرار مي دهد اتصالات مورد استفاده در محصول خود است اغلب توليد کنندگان بر اين فرض هستند که بايد از يک اتصالي استفاده کنند که

قيمت بسيار پاييني داشته باشد ولي اين تصور در مورد اتصالات به کار رفته در محصول اشتباه است

زيرا يکي از مهمترين فاکتور هايي که ميتواند فروش يک محصول را بالا ببرد همين فاکتور اتصال است با يک اتصال خوب يک توليد کننده ميتواند محصول خود را به يک برند تبديل کند چون در جوامع امروزي و با هوشيار شدن مصرف کننده در مورد انتخاب يک محصول با کيفيت ، توليد کننده ميبايست از فاکتورهايي که در توليد خود که مهمترين آن اتصال است استفاده کند حال بايد به نکته بپردازيم که آيا يک اتصال خوب بايد چه خصيوصياتي داشته باشد تا بتواند از لحاظ فني بسيار کار آمد باشد:

اگر بخواهيم در ابتداي امر از خصيصه فني اتصال چوبی به چوب مناسب صحبت کنيم يکي از مهمترين خصيصه ها ميتوان انعطاف پذيري در زاويه و نداشتن هيچ محدوديتي در طراحي ذکر کرديک اتصال کار آمد اتصالي است که اين امکان را به شما بدهد که هم به راحتي اين اتصال در قطعه کار زده شود و هم اين امکان را بدهد تا بتواند با هر بار باز و بسته شدن به مشکلي برخورد نکند و همچنين اين امکان را به مصرف کننده بدهد تا بدون هيچ دغدغه اي اتصال را باز و بسته کند يا بدون هيچ پيچيدگي محصول را باز کرده و به راحتي انتقال دهد اين موارد ميتواند از بارزترين خصيصه هايه يک اتصال خوب باشد که هم به مصرف کننده و هم به توليد کننده اين امکان را ميدهد تا بتواند محصولي راعرضه کند که مصرف کننده از آن به راحتي استفاده کرده و حتي بتواند آن را به راحتي جابه جا کند.

يکي ديگر از مشخصه هايه يک اتصال چوبی خوب ، قابليت سيستم انبار داري و همچنين سره هم کردن يک محصول با يک نقشه ساده است با روز افزون شدن تکنولوژي دراين صنعت و همچنين شرايط اقتصادي بسياري از شرکت هايه توليد کننده مايل يه توليد محصولي هستند که به راحتي انبار شده و بتوان به راحتي براي مصرف کننده ارسال شود و با قرار دادن يک نقشه مونتاژ ساده در بسته بندي اين قابليت به مصرف کننده داده شد تا به راحتي آن را مونتاژ کند اين مزايا ، بسيار مناسب و اقتصادي بوده به گونه اي که براي صادرات از نقاط مثبت تلقي خواهد شد .